LABORATORIUM POMIAROWE


Współrzędnościowa maszyna pomiarowa

Posiadamy współrzędnościową maszynę pomiarową (WMP, również CMM - ang. Coordinate Measuring Machine) "Mitutoyo Crysta Apex S" wyposażoną w indeksowaną sondę pomiarową.

WMP pozwala na precyzyjne pomiary (dokładność pomiaru 0,001mm) przy użyciu stykowej sondy pomiarowej w przestrzennym układzie współrzędnych. Duży obszar pomiarowy (800x2000x600) pozwala na pomiary skomplikowanych zależności geometrycznych detali o znacznych gabarytach. 

Świadczymy usługi pomiarowe zgodności detali z dokumentacją techniczną, do pomiarów wystawiamy protokół kontroli. 

Jesteśmy w stanie zmierzyć (wraz z określeniem odchyłek kształtu i położenia) większość standardowych elementów maszyn, takich jak:

  • Wały, osie

  • Korpusy przekładni (współosiowość gniazd łożyskowych, prostopadłość osi; przesunięcie hipoidalne)

  • Tuleje łożyskowe

  • Koła zębate: walcowe proste i skośne, stożkowe, ślimaki — korzystamy z dedykowanego oprogramowania do pomiaru parametrów uzębienia zgodnie z normami PN i DIN

  • Wszelkie inne elementy wymagające wysokiej precyzji pomiaru niemożliwej do uzyskania standardowymi narzędziami pomiarowymi. 

Podejmujemy się również pomiarów elementów zużytych wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej niezbędnej do produkcji nowych elementów (inżynieria wsteczna).

Zapraszamy do kontaktu.