Firma PPH LECHPOL wdrożyła nowy projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

 tytuł projektu:

Wprowadzenie na rynek innowacyjnych usług skierowanych do sektora

środków transportu torowego przez P.P.H Lechpol Lech Modzelewski.

 cel projektu:

Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie

nowych usług na rynek.

kwota dofinansowania:

302 845,20 PLN

Dzięki realizacji projektu pn.  

"Rozszerzenie oferty produktowej firmy LECHPOL dzięki zakupowi specjalistycznych maszyn CNC" 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej mogliśmy od grudnia 2014 r. wprowadzić na rynek dwa nowe produkty

- sprzęg składany typ 150LGM

- obręcze tramwajowe typ "V"